Les persones participants en aquest curs construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe inversa o Classe Capgirada)

La generalització de suports digitals en el món de l'educació (PDI, Moodle, wikis, blocs) ha donat una rellevància als continguts multimèdia digitals (imatges, àudio i vídeo) que exigeix uns coneixements bàsics al professorat en aquesta matèria.

Més informació

Scratch és un entorn de programació desenvolupat al MIT i que permet que els alumnes puguin crear les seves animacions, videojocs o obres d'art interactives apilant blocs com si fos un joc de construccions.

Més informació

En aquest curs coneixerem les pautes del disseny universal per l'aprenentatge que ens aporten un conjunt de recomanacions per dissenyar materials, activitats i metodologies més inclusives per atendre tota la diversitat de l'aula.

Més informació

L´ús habitual dels dispositius mòbils a la nostra vida diària i la seva versatilitat representa tota una oportunitat que no podem desaprofitar en educació.

Les seves característiques de multifuncionalitat, integració d’elements multimèdia, portabilitat i connectivitat fan dels mòbils i les tauletes eines excel·lents per a la implementació de la tecnologia a les aules de manera senzilla.

Amb Google podeu comunicar-vos, disposar en qualsevol lloc dels vostres documents, gestionar el vostre temps, rebre notícies, elaborar documents diversos de manera col·laborativa, etc. Amb aquest curs aprendreu a utilitzar els espais de Google. De l'1 al 15 de juliol de 2016.