En aquest curs coneixerem les pautes del disseny universal per l'aprenentatge que ens aporten un conjunt de recomanacions per dissenyar materials, activitats i metodologies més inclusives per atendre tota la diversitat de l'aula.

Més informació

Les persones participants en aquest curs construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe inversa o Classe Capgirada)

Amb Google podeu comunicar-vos, disposar en qualsevol lloc dels vostres documents, gestionar el vostre temps, rebre notícies, elaborar documents diversos de manera col·laborativa, etc. Amb aquest curs aprendreu a utilitzar els espais de Google. De l'1 al 15 de juliol de 2016.

Scratch és un entorn de programació desenvolupat al MIT i que permet que els alumnes puguin crear les seves animacions, videojocs o obres d'art interactives apilant blocs com si fos un joc de construccions.

Més informació

En aquest curs entrarem en contacte amb l’apassionant món de les EINES WEB aplicades a l’educació. Parlarem de què és la Web 2.0, reflexionarem sobre el concepte de les xarxes socials i identificarem i provarem, alguns dels serveis que hi ha disponibles a Internet que poden fer servei a la nostra tasca docent.

Treballarem els aspectes més importants de la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes.

NO es desenvoluparà un projecte!, no hi ha temps material per fer-ho.

Durant el curs treballarem els aspectes centrals d'aquesta metodologia.