En aquest curs coneixerem les pautes del disseny universal per l'aprenentatge que ens aporten un conjunt de recomanacions per dissenyar materials, activitats i metodologies més inclusives per atendre tota la diversitat de l'aula.

Més informació

Les persones participants en aquest curs construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe inversa o Classe Capgirada)

Amb Google podeu comunicar-vos, disposar en qualsevol lloc dels vostres documents, gestionar el vostre temps, rebre notícies, elaborar documents diversos de manera col·laborativa, etc. Amb aquest curs aprendreu a utilitzar els espais de Google. De l'1 al 15 de juliol de 2016.

Scratch és un entorn de programació desenvolupat al MIT i que permet que els alumnes puguin crear les seves animacions, videojocs o obres d'art interactives apilant blocs com si fos un joc de construccions.

Més informació

En aquest curs entrarem en contacte amb l’apassionant món de les EINES WEB aplicades a l’educació. Parlarem de què és la Web 2.0, reflexionarem sobre el concepte de les xarxes socials i identificarem i provarem, alguns dels serveis que hi ha disponibles a Internet que poden fer servei a la nostra tasca docent.

Durante el curso se aprenderán los aspectos más importantes del aprendizaje basado en problemas, así como el basado en proyectos. El profesor asumirá el papel de alumno para entender los aspectos más vivenciales de la metodología.

Más información