En aquest curs coneixerem les pautes del disseny universal per l'aprenentatge que ens aporten un conjunt de recomanacions per dissenyar materials, activitats i metodologies més inclusives per atendre tota la diversitat de l'aula.

Més informació

En aquest curs entrarem en contacte amb l’apassionant món de les EINES WEB aplicades a l’educació. Parlarem de què és la Web 2.0, reflexionarem sobre el concepte de les xarxes socials i identificarem i provarem, alguns dels serveis que hi ha disponibles a Internet que poden fer servei a la nostra tasca docent.