Bienvenida
 • Bienvenida

    

   


  Com a docents som conscients que les necessitats educatives de l’alumnat, i de la societat en general, van variant, i és l’escola qui ha d’atendre aquesta situació.

  Per a això, els professors i professores hem de preparar-nos, però no n’hi ha prou amb l’etapa que vam passar a la universitat, sinó que ha d’existir una formació contínua que ens permeti tenir la preparació necessària. Aquest missatge és molt ben entès per alguns centres i docents, que aprofiten la finalització del curs escolar per a formar-se i tenir una bona preparació per als nous reptes que sorgiran.

  L’aparició de les tecnologies de la informació, la necessitat de donar noves respostes a nous problemes, de formar les nenes i els nens del futur, d’atendre la diversitat i d’adoptar noves metodologies que fomentin un aprenentatge més actiu són les causes més freqüents que justifiquen les accions formatives.

  És en l’apartat metodològic i tecnològic on cal fer més èmfasi, ja que són unes de les bases angulars del procés d’ensenyament-aprenentatge. La metodologia ha de buscar que l’alumnat sigui el veritable protagonista de l’aula, però no un actor passiu, que únicament es dediqui a retenir les explicacions donades pel professor, sinó un subjecte actiu que sigui capaç d’imaginar, de pensar, de donar solucions a problemes, d’aprendre, d’ensenyar i sobretot de crear a través de les TAC.

  Finalment m’agradaria compartir un extracte que la UNESCO realitza en la seva publicació Education Strategy 2014-2021: “Cada persona, en cada etapa de la seva vida ha de tenir oportunitats d’aprenentatge permanent per a adquirir els coneixements i habilitats que necessiten per complir les seves aspiracions i contribuir a les seves societats.”

  Per aquest motiu i per tot l’exposat anteriorment l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia promou la formació docent a través de l’Escola Virtual. Aprofita aquesta oportunitat, no deixis d’aprendre, el teu alumnat t’ho agrairà.

  Juan Carlos Palomino

  Juan Carlos Palomino

  President de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia


  Benvolgudes i benvolguts,

  Voldria saludar cordialment, tots els docents, professorat i personal de l’organització de les diferents escoles virutals que es fan en tot el territori de Catalunya: els primers –mestres i professorat- que després d’un curs intens s’inscriuen a aquestes formacions com una oportunitat d’actualització professional i d’intercanvi d’experiències de referència pedagògica i de qualitat; les organitzacions i les persones formadores que any rere any aposten per continuar oferint aquesta formació a milers de docents.

  Sabem que vivim en un món canviant, allò que ahir es donava com a efectiu avui cal revisar-ho per millorar-ho i adaptar-ho a les noves necessitats. Compartim que una de les claus per seguir el ritme dels temps és la formació permanent, l’actualització de metodologies, des d’unes conviccions interiors fermes i amb vocació de servei als infants i joves per tal d’oferir-los la millor educació.

  Entre tots -Departament d’Ensenyament, grups de mestres, docents, …- hem de continuar llaurant pel que ha de ser el futur del país. Les escoles vituals són una bona ocasió per a poder estar en contacte amb experts dels diferents camps de l’educació, per a poder contrastar idees, per a compartir reflexions. En aquest sentit, donem valor a una peça clau d’aquestes trobades, l’oportunitat d’aprendre d’iguals i entre iguals. Aquest tipus d’aprenentatge i el debat i la reflexió que se’n desprenen enforteixen els equips docents i els claustres i, com a conseqüència, els diferents projectes educatius.

  Desitjo que les escoles virtuals d’enguany contribueixin a encarar dos reptes: d’una banda, avançar en un ensenyament basat en el desenvolupament de les competències, una tasca que ha de comptar amb la implicació de tots els docents; de l’altra, el pas de l’escola inclusiva, de la qual tenim mostres molt remarcables, al fet que tot el sistema esdevingui inclusiu. Això implica un canvi de paradigma a dos nivells, el del mateix sistema i el de la societat.

  Volem contribuir al principi democràtic d’aconseguir un món més just i això passa perquè tothom tingui el màxim d’oportunitats en una escola per a tothom i un projecte per a cadascú.

  Per acabar, vull agrair-vos la bona feina que feu cada dia als centres educatius i el vostre compromís amb l’educació dels infants i joves d’aquest país.


  Meritxell Ruiz Isern

  Consellera d’Ensenyament