Lideratge educatiu (CA)

96

 

Formadores: Núria Sabaté i Alberto Esteban

Curs online de 30 hores que introdueix els principis estratègics del lideratge educatiu per a la innovació pedagògica i els processos de transformació d’un centre educatiu. 

El curs consta de 30 hores de treball virtual a la plataforma Moodle de l’Associació Espiral tutoritzades pels dos formadors de manera asíncrona.

 

 • Aquest curs es troba en procés de reconeixement

Esgotat

Categoria:

Descripció

Curs online de 30 hores que introdueix els principis estratègics del lideratge educatiu per a la innovació pedagògica i els processos de transformació d’un centre educatiu. 

El curs consta de 30 hores de treball virtual a la plataforma Moodle de l’Associació Espiral tutoritzades pels dos formadors de manera asíncrona.

Persones destinatàries

Mestres d’educació infantil i primària, professorat de secundària, professorat d’EOI, Llar d’Infants, adults, docents amb responsabilitats de coordinació i equips directius.

 

 • Aquest curs es troba en procés de reconeixement

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Un lector PDF (Acrobat Reader o similar).

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Comprendre i desenvolupar les habilitats personals del lideratge entenent l’impacte del lideratge pedagògic com a element de transformació per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat, docents i famílies.
 • Reflexionar sobre els diferents estils de lideratge i aprofundir en l’autolideratge descobrint quines estratègies promoure en cada situació. 
 • Conèixer algunes tendències actuals en la gestió de projectes d’innovació en els centres escolars descobrint exemples d’organitzacions que han assolit l’èxit.
 • Iniciar-se en la planificació escolar de projectes transformadors.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 3 unitats, tal com es detalla a continuació:

Unitat 01: 

El lideratge educatiu: models, característiques, estratègies, factors clau per a un lideratge eficaç i autoretrat del lideratge.

Unitat 02: 

Projectes escolars: exemples, propostes actuals d’innovació i gestió de la millora pedagògica.

Unitat 03: 

Planificació i pràctica en el disseny de projectes escolars transformadors.

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà mitjançant una aula ubicada en un entorn Moodle entre els dies 1 i 18 de juliol.

El curs es planteja de manera que els participants juguin un paper plenament actiu en la construcció del seu propi aprenentatge. D’aquesta manera, explorant els materials facilitats pels  formadors, cada participant haurà de resoldre unes tasques concretes contextualitzades a la seva realitat educativa. Aquestes tasques estan dissenyades perquè cada participant pugui aplicar l’aprenentatge i el producte creat de manera pràctica i directa en el seu dia a dia, de manera que sigui directament transferible a l’aula o al centre. 

Els primers dies de treball en línia serviran per a presentar els objectius generals del curs, tenir un primer contacte amb l’entorn virtual Moodle, iniciar els primers mòduls i començar a “crear comunitat”.

A l’inici de cadascun dels mòduls següents, el/la formador/ enviarà un missatge al Fòrum de notícies (el podeu trobar en el bloc superior de la part central del curs, és a dir, a l’espai general). En aquest missatge de presentació del mòdul se us proposarà la planificació de l’aprenentatge amb els objectius específics corresponents i les activitats que han estat programades. És molt recomanable que estigueu subscrits a aquest fòrum i el reviseu periòdicament. D’aquesta manera, rebreu en el vostre correu personal una còpia de tots els missatges que el/la formador/a enviï.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els fòrums plantejats.
 • La realització del projecte final.
Pla d’avaluació
Tasques Criteris d’avaluació
Activitats obligatòries
Activitat 1 – Unitat 1. Presentació al fòrum i exposició d’expectatives del curs
 • Realització activitat
 • Capacitat d’argumentació
 • Exposició d’expectatives del curs
Activitat 2 – Unitat 1. Eina d’autoretrat de lideratge
 • Realització activitat
 • Capacitat d’argumentació
Activitat 3 – Unitat 1. Resolució cas pràctic
 • Realització activitat
 • Capacitat de donar resposta relacionant la informació treballada al mòdul 
Activitat 1- Unitat 2. Creació de la primera part del projecte de transformació
 • Realització activitat
Participació en debats i fòrums
 • Capacitat per a relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per a realitzar noves aportacions
 • Capacitat d’argumentació
Projecte final
 • Realització activitat
 • Viabilitat i impacte de la proposta 

Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

L’avaluació del grau de satisfacció dels participants en referència a l’acció formativa quedarà recollida mitjançant un qüestionari que se’ls farà arribar al final de la mateixa.

Perfils

Aquest curs està en procés de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat.