Campus Espiral

El lloc perfecte per seguir aprenent.

Mitjançant el Campus virtual d'Espiral es desenvolupen les diferents accions formatives en línia. Els nostres cursos formen part de el pla de formació permanent de diverses administracions educatives, entre elles el Departament d'Educació.

La nostra oferta variada de cursos contribueixen a la integració de les TIC a l'aula, a l'aprenentatge de noves metodologies i a fomentar la innovació educativa.