Creactiva la teva aula: recursos pràctics davant una realitat canviant (CA)

96

 

Formadors: Javier Barba i Jaione Pozuelo

Aquest curs està destinat a totes les persones interessades a fomentar la seva Creativitat i el seu pensament divergent. Inclosos docents, de totes les etapes i matèries, així com totes aquelles persones que tinguin interès a fer servir dinàmiques creatives a la seva actuació diària, així com adquirir aquestes habilitats pel seu desenvolupament personal.

Esgotat

Categoria:

Descripció

Som la Jaione Pozuelo (@JaioneP) i el Javier Barba (@Javieducacio) i al llarg de les properes setmanes farem junts el curs "Creactiva la teva aula: recursos, pràctics davant d’una realitat canviant".

La creativitat, una capacitat que molts consideren pròpia dels artistes. Pintors, escriptors, músics… són persones creatives. Però, què passa amb els docents? Per alguna raó no podem ser-ho? Podem, i de fet, ho hem de ser. La creativitat és la bastida fonamental que sosté la denominada “innovació educativa”. Ser creatius ens ajuda a prendre rutes no transitades, crear camins nous, veure més enllà de l'obvietat, equivocar-nos i aprendre de les errades, arriscar…

Vivim en temps impredictibles, en els quals una emergència sanitària pot fer-nos tancar les aules d'un dia per l’altre, obligant-nos a replantejar la nostra pròpia acció docent. En aquests moments, més que mai, resulta fonamental ser capaços de crear, inventar i redefinir de manera creativa i valuosa la forma en què eduquem. Ser creatius ha deixat de ser una eina interessant, per a convertir-se en una necessitat real.

Molts deixem d'entrenar aquesta capacitat quan deixem de ser nens, amb aquest curs pretenem reprendre aquest “jo creatiu” que tots portem dins. Desempolsar les nostres habilitats per a crear, imaginar, trobar solucions alternatives. Només practicant-ho nosaltres, serem capaços de fomentar-ho en el nostre alumnat. La persona neix creativa o es fa creativa, i en aquest curs ho comprovarem.

 

Persones destinatàries

Aquest curs està destinat a totes les persones interessades a fomentar la seva Creativitat i el seu pensament divergent. Inclosos docents, de totes les etapes i matèries, així com totes aquelles persones que tinguin interès a fer servir dinàmiques creatives a la seva actuació diària, així com adquirir aquestes habilitats pel seu desenvolupament personal.

 

 

 

Requisits

 • Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:
  • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc).
  • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
  • Lector de PDF (Acrobat Reader o similar).

  Descobrirem i utilitzarem aplicacions online, per tant, tenir connexió a Internet serà fonamental. Alguns recursos es podran descarregar i imprimir, amb el que es recomana (no és obligatori) tenir accés a impressora. Serà molt recomanable disposar de compte de Twitter per a compartir alguns recursos i crear xarxa.

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Conèixer els fonaments i la base neuropsicològica que sustenta el pensament divergent i la creativitat.
 • Entendre i ser capaç de dur a terme les etapes del procés creatiu.
 • Adquirir estratègies per a entrenar les habilitats creatives i superar els bloquejos mentals, en el propi docent i en l’alumnat.
 • Practicar tècniques creatives per a aplicar a l’aula, generals o específiques en funció de la matèria/nivell impartit.
 • Adquirir eines per a fomentar a l’aula ambients creatius.
 • Utilitzar diferents recursos i eines digitals amb les quals promoure el pensament divergent de l’alumnat.
 • Conèixer recursos creatius per a atendre la diversitat de l’alumnat.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 5 unitats, tal com es detalla a continuació:

Unitat 1 – CONEIXENT EL MOODLE D’ESPIRAL

 • Coneixement de la plataforma virtual del curs.
 • Utilització del fòrum i dels missatges.
 • Creació de l’avatar i presentació al grup.
 • Creació d’equips de treball.

Unitat 2 – CREATIVITAT I PENSAMENT DIVERGENT

 • Què és la creativitat i el pensament divergent.
 • Pensament crític i creatiu.
 • Creativitat i innovació educativa.

Unitat 3 – EL PROCÉS CREATIU

 • Etapes del procés creatiu.
 • Habilitats creatives: com entrenar-les.
 • Barreres mentals i bloquejos a la creativitat.

Unitat 4 – CREATIVITAT A l’AULA

 • Tècniques creatives.
 • Recursos TIC/TAC per a introduir la creativitat a l’aula.
 • Ambients creatius.
 • Creativitat al currículum escolar.
 • Experiències d’èxit i materials per utilitzar a l’aula.

Unitat 5 – CREATIVITAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

 • Diversitat de l’alumnat i intel·ligències múltiples.
 • Altes capacitats i creativitat.
 • Eines TIC/TAC creatives per a atendre la diversitat de l’alumnat.

Metodologia

El curs serà virtual i es desenvoluparà de manera asíncrona a través de l’aula situada a l’entorn Moodle de Campus Espiral entre els dies 1 a l’18 de juliol.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador/a , els materials i la resta de recursos.

Els primers dies de treball en línia serviran per a presentar els objectius generals del curs, tenir un primer contacte amb l’entorn virtual Moodle, iniciar els primers mòduls i començar a “crear comunitat”.
A l’inici de cadascun dels mòduls següents, el/la formador/l’enviarà un missatge al Fòrum de notícies (el podeu trobar en el bloc superior de la part central del curs, és a dir, en l’espai general). En aquest missatge de presentació del mòdul us proposarà la planificació de l’aprenentatge amb els objectius específics corresponents i les activitats que han estat programades. És molt recomanable que estigueu subscrits a aquest fòrum i el reviseu periòdicament. D’aquesta manera, rebreu en el vostre correu personal una còpia de tots els missatges que el/la formador/a enviï.
Les activitats es realitzaran seguint tres dinàmiques:
.Individual
.Grups petits
.Grup complet
Un exemple de treball en grup complet són els debats, que requereixen la participació de tots vosaltres perquè la discussió sigui rica i profitosa i puguem aprendre de manera cooperativa.

Desitjaríem finalitzar aquest apartat amb una recomanació molt important: intenteu treballar de manera regular i continuada, cada dia. Tingueu també en compte que depenent de les vostres habilitats prèvies en les TIC, potser haureu de fer aprenentatges paral·lels que us requeriran un temps addicional. D’altra banda, és millor treballar un parell d’hores alguns dies de la setmana que vuit o deu el cap de setmana. Penseu que si se us acumula el treball no podreu gaudir de l’experiència i aquest és un factor imprescindible per a aprofitar-la al màxim.

Veureu a més, que moltes de les activitats es fan en grup i si no participeu, el grup no està complet. Consulteu els espais de comunicació i tingueu en compte que sovint aquells missatges que esperen la nostra resposta massa temps acaben desdibuixant-se i perdent el seu sentit

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
Pla d’avaluació
Tasques Criteris d’avaluació
Activitats obligatòries
Activitat 1 – Unitat 1

Crear avatar

Utilitza una eina proposada per a crear un avatar de si mateix, l’incorpora al seu perfil de Moodle.
Activitat 2 – Unitat 1

Definir Creativitat

Defineix amb les seves paraules què és la creativitat, posant un exemple de la seva utilitat.
Activitat 3 – Unitat 2

Visionat del vídeo i construcció d’una definició col·lectiva

El vídeo es visualitza i, en grup, es construeix la definició.
Activitat 4 – Unitat 2

Pensament crític i creatiu en la publicitat

Realitzen individualment la tasca proposada i l’entrega en la data fixada.
Activitat 5 – Unitat 3

Aplicar un procés creatiu per a resoldre un conflicte a l’aula

Després de veure un vídeo i de llegir una documentació, trobar en grup solució a un conflicte d’aula a través del procés creatiu.
Activitat 6 – Unitat 3

Gimnàs d’habilitats creatives

Individualment, crear dinàmiques per a entrenar l’habilitat creativa assignada.
Activitat 7 – Unitat 4

Creació d’històries

S’utilitza alguna de les eines TIC/TAC proposades per a crear històries.
Activitat 8 – Unitat 4

Infografies creatives

S’utilitza alguna de les eines TIC/TAC proposades per a crear infografies
Activitat 9 – Unitat 5

Intel·ligències múltiples

En grups, activitat d’intel·ligències múltiples i posada en comú.
Activitat 10 – Unitat 5

Rutines de pensament

S’utilitzen, de forma individual, diferents aplicacions digitals per a relacionar conceptes.
Activitats voluntàries
Activitat 1 – Unitat 1

Crear compte de Twitter

Es registra a Twitter i escriu un tuit amb els hashtags del curs (#EVE22 #EEE22)
Activitat 2 – Unitat 2

Exercici anti-rutina

Realitzen a casa l’exercici anti-rutina i el posen en comú al fòrum obert amb aquesta finalitat.
Activitat 3 – Unitat 2

Compartir a Twitter

Comparteixen a Twitter amb els hashtags del curs (#EVE22 #EEE22) quelcom que considerin rellevant d’aquest mòdul.
Activitat 4 – Unitat 3

Posar en pràctica el gimnàs creat

Cada participant podrà realitzar les activitats d’entrenament creades pels grups al curs.
Activitat 5 – Unitat 3

Compartir a Twitter

Comparteixen a Twitter amb els hashtags del curs (#EVE22 #EEE22) quelcom que considerin rellevant d’aquest mòdul.
Activitat 6 – Unitat 4

Creació d’animals fantàstics

S’utilitza alguna de les eines TIC/TAC proposades per a crear un animal fantàstic
Activitat 7 – Unitat 4

Experiències d’èxit en diferents matèries

Es visualitza el material que fa referència a experiències d’èxit a diferents matèries i nivells.
Activitat 8 – Unitat 4

Compartir a Twitter

Comparteixen a Twitter amb els hashtags del curs (#EVE22 #EEE22) quelcom que considerin rellevant d’aquest mòdul.
Activitat 9 – Unitat 5

Tècnica SCAMPER

Utilizar la tècnica SCAMPER per a modificar un producte.
Activitat 10 – Unitat 5

Cartes d’intel·ligències múltiples

Utilitzar les cartes d’intel·ligències múltiples per a repensar l’aula.
Activitat 11 – Unitat 5

Compartir a Twitter

Comparteixen a Twitter amb els hashtags del curs (#EVE22 #EEE22) quelcom que considerin rellevant d’aquest mòdul.
Participació en xats i fòrums
Unitat 1

Presentar-se al fòrum

Es presenta al fòrum, especificant la matèria/nivell que imparteix i la motivació per fer el curs. 
Unitat 2

Binomi fantàstic

Es comparteix al fòrum el resultat de l’aplicació de la tècnica del binomi fantàstic.
Unitat 3

Dinàmica del diccionari

Compartir definicions al fòrum de participació.
Unitat 4

Xat “Sis barrets per pensar”

L’alumne/a participa al xat proposat.
Unitat 5

Participació al fòrum “Els teus superpoders creatius”

L’alumne/a participa al xat proposat.

En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 • Les 15 activitats obligatòries es divideixen en 10 tasques i 5 fòrums.
 • S’hauran de realitzar el 100% de les tasques amb valoració positiva (apta) per part dels formadors.
 • També s’hauran de fer les 5 aportacions als fòrums.
Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

L’avaluació del grau de satisfacció dels participants en referència a l’acció formativa quedarà recollida mitjançant un qüestionari que se’ls farà arribar al final de la mateixa.

Perfils

Aquest curs està en procés de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de competecència digital.