Creativitat Online (CA)

96,00

 

Formadors: Javier Barba i Jaione Pozuelo

Aquest curs està destinat a totes les persones interessades a fomentar la seva Creativitat i el seu pensament divergent. Inclosos docents, de totes les etapes i matèries, així com totes aquelles persones que tinguin interès a fer servir dinàmiques creatives a la seva actuació diària, així com adquirir aquestes habilitats pel seu desenvolupament personal.

Esgotat

Categoria:

Descripció

Som la Jaione Pozuelo (@JaioneP) i el Javier Barba (@Javieducacio) i al llarg de les properes setmanes farem junts el curs “Creactiva la teva aula: recursos, pràctics davant d’una realitat canviant”

La creativitat, una capacitat que molts consideren pròpia dels artistes. Pintors, escriptors, músics… són persones creatives. Però, què passa amb els docents? Per alguna raó no podem ser-ho? Podem, i de fet, ho hem de ser. La creativitat és la bastida fonamental que sosté la denominada “innovació educativa”. Ser creatius ens ajuda a prendre rutes no transitades, crear camins nous, veure més enllà de l’obvietat, equivocar-nos i aprendre de les errades, arriscar…

Vivim en temps impredictibles, en els quals una emergència sanitària pot fer-nos tancar les aules d’un dia per l’altre, obligant-nos a replantejar-nos la nostra pròpia acció docent. En aquests moments, més que mai, resulta fonamental ser capaços de crear, inventar i redefinir de manera creativa i valuosa la forma en què eduquem. Ser creatius ha deixat de ser una eina interessant, per a convertir-se en una necessitat real.

Molts deixem d’entrenar aquesta capacitat quan deixem de ser nens, amb aquest curs pretenem reprendre aquest “jo creatiu” que tots portem dins. Desempolsar les nostres habilitats per a crear, imaginar, trobar solucions alternatives. Només practicant-ho nosaltres, serem capaços de fomentar-ho en el nostre alumnat. La persona neix creativa o es fa creativa, i en aquest curs ho comprovarem.

CDD

1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).
Resum disponible a:

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

 

 1. Compromiso profesional

1.3 Práctica reflexiva

 1. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales

2.2 Creación y modificación de recursos digitales

 1. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza

3.2 Guía

3.3 Aprendizaje colaborativo

3.4 Aprendizaje auto-dirigido

 1. Empoderar a los Estudiantes

5.3 Participación activa de los estudiantes

 1. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

6.2 Comunicación y colaboración digital

6.3 Creación de contenido digital

2. Marc estatalINTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.
Disponible a:

https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

 

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales

Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

3. Marc autonòmic

 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a:

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

 1. Disseny, planificació i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

 1. Comunicació i col·laboració

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals

3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

 1. Desenvolupament professional

5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

 

 

Requisits

Aquest curs està destinat a totes les persones interessades a fomentar la seva Creativitat i el seu pensament divergent. Inclosos docents, de totes les etapes i matèries, així com totes aquelles persones que tinguin interès a fer servir dinàmiques creatives a la seva actuació diària, així com adquirir aquestes habilitats pel seu desenvolupament personal.

Objetius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

 • Conèixer els fonaments i la base neuropsicològica que sustenta el pensament divergent i la creativitat.
 • Entendre i ser capaç de dur a terme les etapes del procés creatiu.
 • Adquirir estratègies per a entrenar les habilitats creatives i superar els bloquejos mentals, en el propi docent i en l’alumnat.
 • Practicar tècniques creatives per a aplicar a l’aula, generals o específiques en funció de la matèria/nivell impartit.
 • Adquirir eines per a fomentar a l’aula ambients creatius.
 • Utilitzar diferents recursos i eines digitals amb les quals promoure el pensament divergent de l’alumnat.
 • Conèixer recursos creatius per a atendre la diversitat de l’alumnat.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 5 unitats, tal com es detalla a continuació:

Unitat 1 – CONEIXENT EL MOODLE D’ESPIRAL

 • Coneixement de la plataforma virtual del curs.
 • Utilització del fòrum i dels missatges.
 • Creació de l’avatar i presentació al grup.
 • Creació d’equips de treball.

Unitat 2 – CREATIVITAT I PENSAMENT DIVERGENT

 • Què és la creativitat i el pensament divergent.
 • Pensament crític i creatiu.
 • Creativitat i innovació educativa.

 

Unitat 3 – EL PROCÉS CREATIU

 • Etapes del procés creatiu.
 • Habilitats creatives: com entrenar-les.
 • Barreres mentals i bloquejos a la creativitat.

Unitat 4 – CREATIVITAT A l’AULA

 • Tècniques creatives.
 • Recursos TIC/TAC per a introduir la creativitat a l’aula.
 • Ambients creatius.
 • Creativitat al currículum escolar.
 • Experiències d’èxit i materials per utilitzar a l’aula.

Unitat 5 – CREATIVITAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

 • Diversitat de l’alumnat i intel·ligències múltiples.
 • Altes capacitats i creativitat.
 • Eines TIC/TAC creatives per a atendre la diversitat de l’alumnat.

Metodologia

La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que les tasques del curs les farem “en línia “, connectats a Internet i a través d’aquest aula virtual.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador/a , els materials i la resta de recursos.

Certificació

En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 • Les 15 activitats obligatòries es divideixen en 10 tasques i 5 fòrums. 
 • S’hauran de realitzar el 100% de les tasques amb valoració positiva (apta) per part dels formadors. 
 • També s’hauran de fer les 5 aportacions als fòrums.