Aprèn programació creativa i fomenta els ODS amb “Scratch” (CA)

0

 

Formador: Roger Olivella

En aquest curs aprendràs a guanyar confiança utilitzant i ensenyant Scratch, de forma divertida i simple, i també coneixeràs l’existència d’altres eines similars per aprendre robòtica educativa i pensament computacional que podràs fer servir a distància i sense cost, tot promovent un aprenentatge actiu en els teus alumnes.

Esgotat

Descripció

 

En aquest curs aprendràs a guanyar confiança utilitzant i ensenyant Scratch, de forma divertida i simple, i també coneixeràs l’existència d’altres eines similars per aprendre robòtica educativa i pensament computacional que podràs fer servir a distància i sense cost, tot promovent un aprenentatge actiu en els teus alumnes.

Destinataris

Mestres d’infantil, primària o secundària sense necessitat de coneixements previs, interessats en impactar en els seus alumnes per mitjà de la programació educativa, visual i creativa amb Scratch. Dirigit a educadors de qualsevol assignatura o especialitat. 

Scratch es pot usar des dels 7 als 16 anys (o més). Si aprens Scratch també podràs usar Scratch Jr, vàlid per a infants en l’etapa prelectora d’infantil.

També pot ser útil per a docents que coneixen Scratch però volen aprendre com ensenyar projectes vinculats al foment dels ODS de l’Agenda 2030.

Qualsevol persona adulta que vulgui aprendre a programar amb Scratch trobarà interès en aquest curs.

Requisits

Es recomana ordinador, però es podria seguir el curs amb tablet (de 10 polsades o més).

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

  • Un navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc).
  • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, Google Docs, etc).
  • Lector d’arxius PDF (Acrobat Reader o similar).

Objectius

Objectius generals:

 • Aprendre què és Scratch, què el fa únic i conèixer aquesta eina pel seu potencial per a les aules.
 • Prendre consciència de la importància de desenvolupar les habilitats de pensament computacional a l’aula.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques per a l’aprenentatge del pensament computacional a l’aula a través de l’eina Scratch.
 • Conèixer maneres de potenciar l’aprenentatge i l’impacte en qualsevol assignatura o proposta educativa usant Scratch.
 • Aprendre projectes d’exemple i d’inspiració per a vincular els ODS de l’Agenda 2030 a projectes creatius realitzats amb Scratch.

Objectius específics:

 • Perdre la por a la programació i guanyar seguretat, obrir-nos a tots els avantatges que ens pot aportar la tecnologia creativa.
 • Prendre consciència sobre la importància de la tecnologia i en especial de la programació com un llenguatge útil i imprescindible avui dia.
 • Aprendre l’eina Scratch de forma escalonada, creativa i mitjançant propostes pràctiques.
 • Aprendre i aplicar els conceptes bàsics de la programació de forma senzilla (en català, castellà i anglès) per a crear una varietat d’aplicacions gairebé ilimitades.
 • Saber aplicar Scratch com una eina de creació per a impactar en qualsevol assignatura.
 • Comprendre i treballar en un entorn col·laboratiu a escala global, com és Scratch i aprendre a tenir en compte els drets d’autor i l’atribució de l’autoria.
 • Conèixer els avantatges i aconseguir crear un compte ‘Scratch per a educadors’.
 • Obtenir un conjunt de materials didàctics en format de llibres virtuals innovadors, accessibles i inclusius que podràs emprar a les teves aules que inclouen activitats, vídeos i exemples.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 5 mòduls, tal com es detalla a continuació:

Mòdul 1: Introducció a Scratch. Animacions amb Scratch (6h)

 • Objectius i resultats del curs: Què obtindràs?
 • Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’Agenda 2030
 • Importància de la tecnologia i la programació avui
 • La robòtica: què és un robot?
 • Les habilitats de Pensament Computacional
 • Primers passos a l’entorn Scratch
 • La comunitat Scratch. Reinventa i mira com està fet per dins. Els estudis.
 • Repte opcional Converses: Esport inclusiu: l’esport és per a tots! (inclusió, ODS 10)
 • Enviament de missatges
 • Edició bàsica d’imatges en Scratch: mode vectorial i mode bitmap
 • Repte Història animada: Prevenim l’escalfament global (ODS 13)
 • Repte opcional Música: Crea el teu piano de fruites (música)
 • Repte opcional Llapis: Saps fer anar el llapis? (matemàtiques)

 

Mòdul 2: Jocs de preguntes amb Scratch (6h)

 • Metodologies actives: aprendre i equivocar-me: aprenentatge a partir de l’error
 • Blocs de moviment i esdeveniments
 • Compartim el que estem aprenent (drets d’autor)
 • Funcions de control (repetició, si, sinó…)
 • Sensors, operadors i variables
 • Repte: Fem un joc de preguntes i respostes (qualsevol temàtica)

 

Mòdul 3: El teu primer videojoc o simulador amb Scratch (8h)

 • Esdeveniments de teclat i sensors
 • La motxilla. Comentaris en el codi
 • Repte videojoc: Fem un joc educatiu per salvar els animals marins del plàstic (ciències, ODS 14)
 • Repte opcional: Segon videojoc: L’ocell que escapa de la guerra (pau, ODS 16)
 • Repte simulador: Fem un simulador del contagi i vacunació del virus de COVID (salut, ODS 3)

 

Mòdul 4: Fem un projecte aplicat a la teva assignatura o als ODS (8h)

 • Les extensions de Scratch
 • Crea els teus propis blocs (Keep it simple)
 • Projecte de temàtica lliure: Fem un Projecte per millorar els ODS amb Scratch (o a la temàtica que vulguis)

 

Mòdul 5: Més enllà de Scratch (2h)

 • Com aconseguir un compte Scratch per educadors
 • Més enllà de la pantalla – altres extensions d’Scratch: Lego, Micro:bit, Makey Makey…
 • Ara que conec Scratch… quines altres eines puc explorar? Code.org, MakeCode, Snap…
 • Repte: Breu activitat amb l’eina escollida
 • Repte: Breu síntesi de les habilitats apreses i com aplicar-les a l’aula
 • Recull de recursos per aprendre i ensenyar Scratch
 • Agraïment i tancament

Metodologia

La formació serà completament virtual i es desenvoluparà dins la plataforma Moodle d’Espiral on trobaràs els materials didàctics, els reptes i on podrem compartir aprenent. 

Es penjarà alguns videos de suport per introduir el curs i presentar els reptes, amb explicacions i demostracions. En tot moment podràs comunicar-te amb el professor que t’escoltarà i et respondrà qualsevol dubte, inquietud o suggerència que puguis tenir i et respondrà en menys de 24 hores. Es crearà un grup de xat per fer comunitat.

Presentarem nous conceptes i coneixements de l’eina d’Scratch i et plantejarem uns reptes per fer i aprendre-fent. Recollirem el que hem après, observant les dificultats trobades i parlarem de les bones pràctiques per a l’ensenyament-aprenentatge de Scratch a l’aula.

Trobaràs un recull actualitzat de recursos per aprendre i ensenyar Scratch.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador, els materials i la resta de recursos.

Es crearà un grup de xat per crear comunitat i resoldre dubtes. És molt recomanable que estigueu subscrits al fòrum i el reviseu periòdicament. Així rebreu en el vostre correu personal una còpia de tots els missatges que el formador enviï a través del fòrum.

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 

 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La realització satisfactòria de les activitats d’Scratch i del projecte final.

Els participants han de fer entrega del 100% de les activitats avaluables i del projecte i obtenir una avaluació satisfactòria en aquestes per a aprovar el curs. S’ofereixen activitats opcionals de forma extra (no obligatòries). 

Pla d’avaluació
Tasques Criteris d’avaluació
Activitats avaluables obligatòries
Mòdul 1 – Repte ODS “Història animada: Al pol nord… fa massa calor!”
 • Mostra que comprèn la diferència entre personatges, fons i vestits
 • Compleix els requisits de l’activitat
 • Resol l’activitat emprant elements de creativitat i originalitat
Mòdul 2 – Repte ODS “Joc de preguntes (tema lliure)”
 • Mostra que s’ha iniciat en l’editor d’Scratch i comprèn els elements bàsics (blocs de programació, personatges, escena)
 • Ha comprès que l’escena s’identifica amb els eixos de coordenades x i y
 • Compleix els requisits de l’activitat
 • Resol l’activitat emprant elements de creativitat i originalitat
Mòdul 3 – Repte ODS “Videojoc: L’ocell que escapa de la guerra” o “Simulació: el contagi del COVID-19”
 • Mostra que ha comprès i sap aplicar els conceptes de variables, repetició i condicionals
 • Compleix els requisits de l’activitat
 • Resol l’activitat emprant elements de creativitat i originalitat
 • Mostra que ha comprès i sap aplicar els conceptes de esdeveniments de teclat, sensors i missatges
Mòdul 4 – Projecte final “Projecte vinculat amb els ODS o una assignatura”
 • Compleix els requisits de l’activitat
 • Mostra que ha comprès i sap aplicar el que hem vist fins aquí
 • Mostra que sap adaptar el que ha après a la seva assignatura i sap utilitzar la seva creativitat per aplicar allò après en un context nou
 • Compleix els requisits de l’activitat i busca anar més enllà.
 • Crea un projecte original i creatiu
Mòdul 5 – “Activitat amb l’eina escollida”
 • Mostra capacitat d’exploració i d’adaptació bàsica a una nova eina, semblant a Scratch
 • Comprèn el potencial d’una eina diferent a la que hem vist al curs i mostra curiositat per a seguir aprenent
Mòdul 5 – Breu síntesi de les habilitats apreses i com aplicar-les a l’aula
 • Demostra que sabria aplicar el que ha après en el context de la seva assignatura o el seu context vital i sap trobar maneres en que li poden ser útils els recursos apresos.
Participació en fòrums i xat
 • Mostra habilitat per a realitzar aportacions positives i constructives als canals de participació social
 • Recolza els companys i ajuda a crear un bon ambient d’aprenentatge
 • Demana ajuda quan la necessita
 • Mostra capacitat d’argumentació i per a relacionar nous conceptes
En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 

 • Actitud positiva de superació i d’aprenentatge d’un mateix
 • Participació positiva en els canals socials
 • Entrega de les activitats obligatòries
 • Creativitat, originalitat i desig d’anar més enllà del que es proposa

L’avaluació del grau de satisfacció dels participants en referència a l’acció formativa quedarà recollida mitjançant un qüestionari que se’ls farà arribar al final de la mateixa.

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.