Resol reptes amb Scratch (CA)

96,00

 

Formador: Roger Olivella

En aquest curs aprendràs a guanyar confiança utilitzant i ensenyant Scratch, de forma divertida i simple, i també coneixeràs l’existència d’altres eines similars per aprendre robòtica educativa i pensament computacional que podràs fer servir a distància i sense cost, tot promovent un aprenentatge actiu en els teus alumnes.

Categoria:

Descripció

 

En aquest curs aprendràs a guanyar confiança utilitzant i ensenyant Scratch, de forma divertida i simple, i també coneixeràs l’existència d’altres eines similars per aprendre robòtica educativa i pensament computacional que podràs fer servir a distància i sense cost, tot promovent un aprenentatge actiu en els teus alumnes.

Destinataris

Docents d’infantil, primària o secundària interessats en impactar en els seus alumnes per mitjà de la programació educativa, visual i creativa amb Scratch. Dirigit a educadors de qualsevol assignatura o especialitat.


Scratch es pot usar des dels 7 als 16 anys (o més). Si aprens Scratch també podràs usar Scratch Jr, vàlid per a infants en etapa prelectora.
També pot ser útil per a docents que coneixen Scratch però volen aprendre com ensenyar projectes vinculats al foment dels ODS de l’Agenda 2030.

Requisits

Es recomana ordinador, però es podria seguir el curs amb tablet (de 10 polsades o més).

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc).
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc).
 • Lector d’arxius PDF (Acrobat Reader o similar).

Objectius

Objectius generals:

 • Prendre consciència de la importància de desenvolupar les habilitats de pensament computacional a l’aula.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques per a l’aprenentatge del pensament computacional a l’aula a través de l’eina Scratch. 
 • Saber com potenciar l’aprenentatge i l’impacte en qualsevol assignatura o proposta educativa usant Scratch.
 • Aprendre projectes d’exemple i d’inspiració per a vincular els ODS de l’Agenda 2030 a projectes creatius realitzats amb Scratch.
 • Aprendre a aplicar a l’aula de forma senzilla i concreta els coneixements apresos, amb exemples i consells pràctics.
 • Aprendre a desenvolupar competències transversals com el treball en equip, la comunicació, la resolució de conflictes, la resolució de problemes… mitjançant l’ús d’eines tecnològiques com l’Scratch.
 • Saber analitzar els resultats d’aprenentatge i trobar formes de resoldre les dificultats després de cada activitat formativa.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a Scratch. 

 • Objectius i resultats del curs: Què obtindràs?
 • Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’Agenda 2030
 • Importància de la tecnologia i la programació avui (i demà!)
 • La robòtica: què és un robot?
 • Les habilitats de Pensament Computacional
 • Primers passos a l’entorn Scratch
 • Converses: Esport inclusiu: l’esport és per a tots! (inclusió, ODS 10)
 • Llapis: Saps fer anar el llapis? (matemàtiques)
 • Fem música: crea el teu piano de fruites (música)
 • Geometria & Scratch (edició bàsica d’imatges)
 • La comunitat Scratch. Reinventa i mira com està fet per dins. Els estudis.
 • Aconsegueix l’accés a un compte Scratch per educadors.

 

Mòdul 2: Animacions i jocs amb Scratch 

 • Metodologies actives: aprendre i equivocar-me: aprenentatge a partir de l’error
 • Animacions amb Scratch: evitem l’escalfament global (ODS 13)
 • Funcions de moviment i events. 
 • Compartim el que estem aprenent (drets d’autor)
 • Fem un joc de preguntes i respostes (qualsevol temàtica)
 • Funcions de control (repetició, si, sinó…)
 • La motxilla. Comentaris en el codi

 

Mòdul 3: El teu primer videojoc i simulador 

 • Events de teclat i sensors
 • Fem un joc educatiu per salvar els animals marins del plàstic (ciències, ODS 14)
 • Enviament de missatges
 • Creem un segon videojoc: L’ocell que escapa de la guerra (ODS 16)
 • El joc de la babosa (opcional)
 • Fem un simulador del contagi i vacunació del virus de COVID (ODS 3)

 

Mòdul 4: Fem un projecte aplicat a la teva assignatura o als ODS 

 • Fem un Projecte ODS amb Scratch – part 1
 • Fem un Projecte ODS amb Scratch – part 2
 • Crea els teus propis blocs (Keep it simple) 

 

Mòdul 5: Més enllà d’Scratch 

 • Presentació de projectes
 • Més enllà de la pantalla – altres extensions d’Scratch: Lego, Micro:bit, Makey Makey…
 • Ara que conec Scratch… quines altres eines puc explorar? Code.org, MakeCode, Snap
 • Activitat amb l’eina escollida
 • Síntesi de les habilitats apreses i recull de formes pràctiques i senzilles per aplicar-les a l’aula

Agraïment i tancament

Metodologia

La formació es realitzarà de forma virtual combinant treball síncron i asíncron. La part asíncrona es realitzarà a través de la plataforma Moodle. Complementàriament, es donaran 5 sessions síncrones per videoconferència per per guiar i acompanyar, fer comunitat, resoldre dificultats i aprendre socialment, i també mitjançant vídeos de suport amb explicacions senzilles, reflexions, tutorials, preguntes, reptes guiats i demostracions, perquè puguis tornar a veure les vegades que sigui necessari, al teu ritme. En tot moment podràs comunicar-te amb el professor que t’escoltarà i et respondrà qualsevol dubte, inquietud o suggeriment que puguis tenir.

Presentarem nous conceptes i coneixements de l’eina de Scratch i et plantejarem uns reptes per fer i aprendre-fent. Recollirem el que hem après, observant les dificultats trobades i parlarem de les bones pràctiques per a l’ensenyament-aprenentatge d’Scratch a l’aula.

Avaluació

En general, els criteris d’avaluació que se seguiran per a avaluar al participant són:

 • Actitud positiva de superació i d’aprenentatge d’un mateix.
 • Participació positiva en els canals socials.
 • Lliurament de les activitats obligatòries.
 • Creativitat, originalitat i desig d’anar més enllà del que es proposa.

CDD

     1. Marc europeu

Redecker, C. (2017). “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu,” JRC Working Papers JRC107466, Joint Research Centre (Seville site).
Resum disponible a:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

1. Compromiso profesional
1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)

2. Recursos Digitales
2.2 Creación y modificación de recursos digitales
2.3 Administrar, proteger y compartir recursos digitales incluyendo su correcta atribución

3. Pedagogía Digital
3.1 Enseñanza

4. Evaluación y Retroalimentación
4.1 Estrategias de evaluación

5. Empoderar a los Estudiantes
5.3 Participación activa de los estudiantes

6. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes
6.3 Creación de contenido digital
6.5 Solución digital de problemas

   2.Marc estatal

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Octubre 2017. Madrid: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.
Disponible a:
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

Área 2. Comunicación y colaboración
Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales
Competencia 2.5. Netiqueta

Área 3. Creación de contenidos digitales
Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales
Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales
Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias
Competencia 3.4. Programación

Área 5. Resolución de problemas
Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa

     3.Marc autonòmic

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2018). Competència Digital Docent pel professorat de Catalunya. Disponible a:
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf

    1. Disseny, planificació i implementació didàctica
1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques
1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

3. Comunicació i col·laboració
3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

4. Ètica i civisme digital
4.1. Protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals
4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

5. Desenvolupament professional
5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals
5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de Competència Digital Docent.