Aprendre a ritme de joc (CA)

96

 

Formador: Oriol Ripoll

En aquest curs descobrireu què és la gamificació educativa i l’aprenentatge basat en jocs i codissenyareu una experiència de cadascuna.

 

Esgotat

Categoria:

El joc és present a les aules des de fa molts anys. Però la seva presència no només ha de ser una font de motivació, sinó que ha de permetre anar més enllà i afavorir un aprenentatge més profund i una transferència dels aprenentatges que la posi al costat de qualsevol altre eina per a l’aprenentage. 

Només si es treballa des de l’inici orientant la lògica de cadascuna de les accions que es porten a terme es pot aconseguir que el joc estigui orientat a la transformació educativa. 

En aquest curs descobrireu què és l’aprenentatge basat en jocs i codissenyareu una experiència.

Persones destinatàries

La formació d’adreça a docents d’educació primària o secundària i amb ganes d’aprendre com es pot utilitzar el joc com a eina per a l’aprenentatge. 

 

 

Requisits

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc)
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, etc)
 • Lector PDF (Acrobat Reader o similar).

Objectius

Com a participants en aquest curs, aprendreu a:

  • Descobrir com utilitzar el joc per a la transformació educativa.
  • Aprendre els conceptes bàsics del joc aplicat a l’educació.
  • Codissenyar experiències d’aprenentatge basat en jocs.
  • Disposar de molts referents  i recursos per a l’aplicació a l’aula. 

Continguts

Unitat 1 – El joc i la gamificació per a la transformació de l’aprenentatge (5h)

 • Concepte de joc i gamificació
 • L’equalitzador del joc a l’aula: nivells i implicacions
 • Mètode PCaRD per a la transformació de l’aprenentatge
 • L’avaluació en situacions d’aprenentatge lúdiques
 • Experiències d’ABJ inspiradores

 

Unitat 2 – Transformació educativa (5h)

 • Accions que afavoreixen la transferència de l’aprenentatge
 • Aprenentatge més profund. Definició i catàleg d’accions
 • Accions que afavoreixen la transferència de l’aprenentatge

 

Unitat 3 – El joc en contextos d’aprenentatge (5h)

 • Potencials d’aprenentatge dels jocs: les competències per a l’aprenentatge més profund i les habilitats cognitives
 • Experiències inspiradores

 

Unitat 4 – Disseny d’una experiència d’aprenentatge basat en jocs (10h)

 • Aspectes a tenir en compte per dissenyar una experiència d’aprenentatge basat en jocs
 • Sessió de cocreació
 • Presentació i avaluació dels resultats  

 

Unitat 5 – Mòdul transversal (5h)

Aquest mòdul no té una temporització específica, sinó que està pensat per al descobriment per part dels participants:

 • Revisió de propostes personals
 • Banc de tecnologies pràctiques
 • Banc de jocs inspiradors

 

Metodologia

La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que les tasques del curs les farem “en línia “, connectats a Internet i a través d’aquest aula virtual.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador/a , els materials i la resta de recursos.

Els primers dies de treball en línia serviran per a presentar els objectius generals del curs, tenir un primer contacte amb l’entorn virtual Moodle, iniciar els primers mòduls i començar a “crear comunitat”.

A l’inici de cadascun dels mòduls següents, el formador enviarà un missatge al Fòrum de notícies (el podeu trobar en el bloc superior de la part central del curs, és a dir, en l’espai general). En aquest missatge de presentació del mòdul us proposarà la planificació de l’aprenentatge amb els objectius específics corresponents i les activitats que han estat programades. És molt recomanable que estigueu subscrits a aquest fòrum i el reviseu periòdicament. D’aquesta manera, rebreu en el vostre correu personal una còpia de tots els missatges que el formador enviï.

En aquest curs es treballarà de quatre formes diferents: 

 

 • Treball personal que permetrà descobrir els conceptes bàsics de cadascun dels temes, investigar pel seu compte i aterrar els aprenentatges en projectes personals
 • Fòrums de preguntes i respostes que hagin anat sorgint. Les respostes es faran totes alhora i a través de vídeo. L’alumnat que ho desitgi, es podrà connectar en aquesta sessió de forma que serà més una conversa que anar donant unes respostes rere una altra. 
 • Hi ha una sessió síncrona de cocreació (14 de juliol de 9.30 a 13.30) per tal d’aconseguir aplicar el que s’ha treballat en una acció que doni resposta a les seves necessitats.
 • L’alumnat que ho desitgi podrà demanar una trobada virtual per tal de comentar projectes personals relacionats amb el joc aplicat. 

Avaluació

El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
 • La participació i la producció a la sessió de codisseny.
Pla d’avaluació
Tasques Criteris d’avaluació
Activitats obligatòries
Activitat 1 – Participació en els fòrums de dubtes i reflexions
 • Capacitat per a relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per a realitzar noves aportacions
 • Capacitat d’argumentació
Activitat 2– Elaboració de les tasques proposades (elaboració de catàleg d’accions, anàlisi de jocs i d’experiències d’aBJ i proposta de millores.
 • Capacitat per a relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per a realitzar noves aportacions
 • Capacitat d’argumentació
Activitat 3 – Participació en la sessió de codisseny d’ABJ
 • Aportacions al grup
 • Aplicació dels continguts treballats a la sessió de codisseny
 • Capacitat de tancar la proposta codissenyada

Els participants han de realitzar correctament el 100% de les tasques planificades per a aprovar el curs

L’avaluació del grau de satisfacció dels participants en referència a l’acció formativa quedarà recollida mitjançant un qüestionari que se’ls farà arribar al final.

 

Perfils

Aquest curs està en procès de reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a acreditar el perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat.